Flygklubben startade 1939 i Helsingborg. Från början hette den Hälsingborgs Flygklubb, men när verksamheten flyttade till Höganäs bytte den namn till Nordvästra Skånes Flygklubb (NSF). När klubben köpte sitt första flygplan var det en byggsats, en så kallad glidare, SG 38. Från början befann sig verksamheten på Berga, K2:s övningsfält som ligger strax utanför Helsingborg. År 1946 fick klubben äntligen sitt första flygplan med motor, en Piper Cub SE-ATL. År 1948 fick flygklubben lov att bedriva flygskola, den kom att bedrivas på Havsgårdsflygfältet utanför Klippan. I dag sköts flygklubben ideellt och de arrenderar byggnader och mark från privata markägare och från kommunen.

Utbildningar som Nordvästra Skånes Flygklubb anordnar

Flygklubben är registrerad för två flygskolor, en för privatflygarcertifikat (PPL) och en för Ultralätt certifikat (UL). Klubben har utbildat piloter sedan 1950-talet och det är A-certifikat och Private Pilot Licence som gäller. Från 2003 är klubben också registrerad som flygskola för flygplansklassen UL-B. Den praktiska delen sker på Höganäs flygplats. Utbildningarna som ger flygcertifikat har givetvis både en teoretisk och en praktisk utbildning.

Teoretisk utbildning

På Nordvästra Skånes Flygklubb går du teorikurser från mitten av september och till slutet av april. Kursen består av ungefär 130 lektioner, prov och olika besök på flygledningar som ligger i närheten. Mycket av kursen består av arbetsuppgifter som du ska göra själv. För att lära dig flyga måste du uppfylla vissa kriterier som ett internationellt behörighetskrav att du ska behärska flygplansfraseologi för att kunna kommunicera med andra piloter. Du får göra ett språktest, Language Proficiency, och behöver även ha allmänna kunskaper i engelska språket.

Praktisk utbildning

Här lär du dig flyga med en utbildad pilot, hur många timmar kan inte bestämmas i förväg. Du ska kunna manövrera planet, starta och landa och också kunna kommunicera i flygradion. Efter det ska du kunna flyga ett visst antal gånger på egen hand innan du får ansöka om flygcertifikat och det är Transportstyrelsen som utfärdar det.