Här kommer lite information om Landskrona Flygklubb. Klubben lanserades redan 1940 och då under namnet Clippern. Från första början var det modellflygning som gällde, men sedan började det diskuteras om de inte skulle köpa in segelflygplan också. Så blev det och 1944 köptes den första byggsatsen till ett segelflygplan in och klubben ändrade även namn till Landskronas Flygklubb. År 1946 köptes det första motorflygplanet in, och det var en Piper Cub. Den modellen skulle flygas på Flygeltofta flygfält. Under 50 år framåt i tiden arbetade Landskronas Flygklubb i både motgångar som medgångar. Flygklubben har fått flytta sitt flygfält otaliga gånger. År 2008 togs ett beslut att modellklubben RC-Clippern skulle ingå i Landskrona Flygklubb, och få flytta sin verksamhet till Visarps flygplats.

Landskrona Flygklubb i dag

Nu finns flygklubben i trevliga lokaler på Enoch Thulins Flygplats. Du hittar flygplatsen vid Glumslövs backar mellan Landskrona och Helsingborg, ungefär tre minuter från E6. Lätt att hitta för dig som bor eller vistas i västra Skåne. Här kan du flyga modellflyg, segelflyg och motorflyg. Klubben äger tio olika sorters segel- och motorflygplan. Det finns ungefär 250 medlemmar i Landskronas Flygklubb, och är därmed en av Sveriges största flygklubbar.

Vad sker och vad finns på Landskronas Flygklubb?

Här kan du utbilda dig och få flygcertifikat till både segelflyg och motorflyg. När det gäller motorflyg, har flygklubben flera olika flygplanstyper som bland annat Cessna 172 S, Cessna 172 M, Evektor Sportstar och även en Super Cub som kan bogsera segelflygplan. Flygklubben har satsat mycket på segelflyg och det finns en ASK21 som är självstartande och en tvåsitsig DG1000, som är det segelflyg man ger utbildning i. Är du intresserad av att lära dig flyga är du välkommen hit. Kanske känner du någon som länge önskat lära sig flyga segelflyg eller motorflyg, ja då kan du, släkt och vänner samla ihop till ett presentkort och ge den lyckliga/e på sin bemärkelsedag.