Nyheter från Jönköpings flygklubb

Nyligen släppte Jönköpings flygklubb äntligen datum för starten inför höstens pilotutbildning. Många har väntat på detta och intresset för att få flyga själv är stort och därmed är platserna eftertraktade. Utbildningen ges, enligt information, både för ultralätt och privata plan, det vill säga UL och PPL. Datum för det första informationsmötet är redan satt och detta kommer att äga rum den 9 oktober, kl 18.00 på flygklubbens lokal inte långt från Jönköpings flygplats. Eftersom att intresset verkar vara stort för utbildningen kan det vara en idé att infinna sig på mötesplatsen i god tid för att få en plats. Enligt informationen på hemsidan sägs det att själva informationsmötet är kostnadsfritt och inte heller någon föranmälan krävs för att delta.

Jönköpings flygklubb hittar man i anslutning till Jönköpings flygplats. På denna flygklubb flygs både UL (ultralätta plan) och PPL (privatplan) för de med licens. För den som är intresserad av att flyga dessa plan är en utbildning ett måste. För att få gå den nya utbildningen som ges på flygklubben i höst måste anmälan till kursen göras senast den 16 oktober. Anmälan görs genom att maila till ansvarig på klubben. Själva starten för första lektionstillfället på kursen sker redan den 25 oktober.

Saker att göra inför utbildningen

Vem som helst har egentligen chansen att anmäla sig till höstens kurs på Jönköpings flygklubb för att bli pilot, det vill säga att inga förkunskaper krävs i ämnet. Något att notera är dock att ingen licens utfärdas för de som är under 17 år men de är ändå tillåtna att deltaga på höstens kurs. Det som däremot måste göras innan kursen kan påbörjas är att få ut ett lämplighetsbevis. Detta bevis fås via Polismyndigheten, utöver detta behövs även ett personbevis från Lokala Skattemyndigheten. Ytterligare något som krävs för att få flyga är ett läkarintyg från en flygläkare som bekräftar att syn och hjärta är i tillräckligt bra skick.