Att lära sig flyga på egen hand blir mer och mer populärt. Det är en viss känsla att kunna flyga själv i ett litet plan högt över molnen och få känna sig fri. Du kan flyga för din egen skull, eller varför inte kunna låna ett flyg och flyga själv när du ska på jobb. Men, för att flyga själv måste du givetvis ha ett flygcertifikat, och hur får du det? Vad krävs? Vad kan det kosta? Var finns dessa skolor? Det finns ett flertal flygarskolor runtom i Sverige, och någon borde finnas inom rimligt avstånd från där du bor.

Hur går det då till att få ett flygcertifikat?

Första steget för att få flyga själv är att ta ett privatflygarcertifikat – Privat Pilot Licence (PPL). Innehar du ett sådant får du lov att flyga mindre flygplan enligt de så kallade visuellflygreglerna (VFR). Då får du endast flyga när det råder fint väder. När du klarat av det och känner dig säker när du flyger, kan du bygga på dina kunskaper och få flyga i mörker. Då är det instrumentflygreglerna (IFR) som gäller. Då ska du behärska att flyga i mörker och även under olika vädervillkor. Du kan också få behörighet att flyga sjöflygplan. Det får du göra genom att komplettera ditt Privat Pilot Licence. Observera att du får ha medpassagerare, men inte ta betalt, för du får inte flyga i vinstsyfte.

Innan du börjar din utbildning

Det första du ska göra är att ansöka om elevtillstånd. Det måste garanteras att du uppfyller alla de medicinska krav som ställs för att bli pilot. Du får heller inte finnas i polisens belastningsregister över kriminella. Det är Transportstyrelsens auktoriserade flygläkare som utför läkarundersökningen av dig.

Utbildning

Du genomgår både en teoretisk och en praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen är på cirka 120 timmar med lärare. Du får räkna med en kostnad på omkring 100 000 kronor.