Att känna den frihet som finns genom att flyga själv är det många som vill uppleva. Men hur går du tillväga om du vill få flygcertifikat? Numera finns det många olika flygklubbar i Sverige som erbjuder dig en bra utbildning. Alla har ungefär samma krav gällande den medicinska biten. För att ta flygcertifikat för ensamflygning måste du fyllt 16 år, och vara 17 år när du gör din uppflygning för att få ditt flygcertifikat. Det flygcertifikat personer får först heter Private Pilot Licence (PPL).

Vad krävs för att få ta flygcertifikat?

Givetvis ställs vissa medicinska krav på dig som vill börja flyga själv, men kraven är inte så höga som du tror. Det räcker med bra syn, och då gäller det både glasögon eller linser, om du inte har perfekt syn utan. Du behöver inte ha någon personlig utrustning, det du behöver ingår i den teoretiska delen. Det viktigaste är kanske kostnaden, för det kostar en hel del att ta flygcertifikat. Du får räkna med minst 100 000 kronor eller mer.

Vilka delar innehåller utbildningen?

Du får genomgå både en teoretisk och en praktisk utbildning, givetvis med en erfaren flyglärare. Den teoretiska delen innehåller: Luftfartssystem – Air law (AL), Prestanda och färdplanering – Flight performance and planning) (FPP), Luftfartyg generellt – Aircraft general knowledge (AGK), Människans förutsättningar och begränsningar – Human performance and limitations (HPL), Flygningens grundprinciper – Aerodynamik – Principles of flight (POF), Flygoperativa procedurer – Operational procedures (OP), Meteorologi – Meteorology (MET), Navigation – Navigation (NAV) och slutligen VFR-kommunikation (COM). Kursmaterial ingår i kursen.

Praktisk utbildning

Här är det flyglektioner med en kunnig lärare som gäller. Du lär dig starta, landa, svänga, hur du navigerar och har radiokommunikation med flygledningen.

Utrustning

När du väl tagit ditt flygcertifikat ska du som pilot ha dina egna kartor, flygfältbeskrivningar, transportörer med mera. Tänk på att flygplansbeskrivningar och kartor ändras ofta, där gäller det att vara uppdaterad hela tiden.