Att ägna sig åt fritidsflygning är en stor och utbredd verksamhet i Sverige. Det finns massor av flygklubbar runt om i landet med en hel del medlemmar som intresserar sig för flygplan och flygning. Intresset breder ut sig i princip i alla åldersgrupper och både bland män och kvinnor. För de som är medlemmar i flygklubbar finns det möjlighet att låna eller hyra flyg och för de som inte har pilotutbildning så erbjuds även detta på flera av klubbarna.

Flygklubbar kan ge pilotutbildning

I en pilotutbildning ska både de teoretiska kunskaperna som de praktiska läras ut. När det gäller de praktiska kunskaperna brukar dessa utövas framför allt när väder och vind tillåter, det vill säga när sikten är god och luften är stilla. På grund av just väder och vind brukar de praktiska delarna av utbildningen sparas till sommaren då förutsättningarna för vädret brukar vara mer gynnsamma då. Under den övriga tiden av året, närmare bestämt från september till maj månad, brukar de teoretiska kunskaperna läras ut.

Olika typer av pilotutbildning för olika typer av flygplan

Inom hobbyverksamhet brukar man ge två olika utbildningar inom flygning, dessa utbildningar beror på vilken typ av plan man vill flyga. Den ena är den som kallas för UL, vilket står för ultralätt certifikat. Den andra kallas för PPL-certifikat, vilket står för Private Pilot Licence.

Ingen flygning utan godkänt intyg av flygläkaren

För att få genomgå någon av ovan nämnda utbildningar för att bli pilot måste man bli godkänd av läkare först. Har man inget medicinskt intyg får man inte lov att flyga plan alls. På de flesta klubbar där pilotutbildningen ges finns också möjlighet att få träffa en flygläkare som gör just en flygmedicinsk undersökning för att sedan, om man blir godkänd vill säga, utfärda själva intyget som ger en möjlighet att få genomgå utbildningen.