I Dalarna finns elva stycken lokala flygklubbar, dessa är (i bokstavsordning):

 • Avesta Flygklubb
 • Borlänge Flygklubb
 • Gagnefs Flygklubb
 • Ludvika Flygklubb
 • Malungs Flygklubb
 • Norra Dalarnas Flygklubb
 • Ovan Siljans Flygklubb
 • Siljansnäs Flygklubb
 • Sälenfjällens Flygklubb
 • Västerdalarnas Flygklubb
 • Älvdalens Flygklubb

Vilken flygklubb är äldst i Dalarna?

Avesta Flygklubb grundades 1977 som en ideell förening.

Borlänge flygklubb grundades 1935 under namnet Borlänge-Domnarvets Flygklubb. 1943 flyttade klubben från Bysjön i Kvarnsveden till flygfältet i Rommehed där man finns än idag.

Gagnefs Flygklubb grundades kring 1960.

Ludvika Flygklubb grundades 24:e Februari 1939 och är idag en ideell förening.

Malungs Flygklubb grundades som en kommitté i Malung 1941 24:e oktober.

Norra Dalarnas Flygklubb grundades 11:e Juni 1985 som en ideell förening.

Ovan Siljans Flygklubb registrerades som en ideell förening år 1985.

Siljansnäs Flygklubb registrerades som en ideell förening år 1972.

Sälenfjällens Flygklubb registrerades som en ideell förening år 1972.

Västerdalarnas Flygklubb registrerades som en ideell förening år 1976.

Älvdalens Flygklubb grundades 1958 och bedrivs idag som en ideell förening.

Många av de lokala flygklubbarna i Dalarna har inte angett när föreningen grundades, därför har vi i dessa fall utgått från registreringsdag hos Bolagsverket. Vad som framgår enligt informationen ovan är att följande tre klubbar är de äldsta i Dalarna.

1. Borlänge Flygklubb (1935)

2. Ludvika Flygklubb (1939)

3. Malungs Flygklubb (1941)

Antal medlemmar i Dalarnas flygklubbar

Hur många medlemmar har Dalarnas Flygklubbar? Det har vi försökt ta reda på. I de fall det inte framgår av klubbens hemsida har vi istället tittat på Flygsportförbundets lista över föreningar där medlemsantal framgår. Finns inte klubben med här står helt enkelt ett “-” istället för antal medlemmar.

 • Avesta (12)
 • Borlänge (ca. 100 st)
 • Gagnefs (ca. 50 st)
 • Ludvika (35 st år 2013)
 • Malungs (29 st)
 • Norra Dalarnas (-)
 • Ovan Siljans (38)
 • Siljansnäs (20)
 • Sälenfjällens (3)
 • Västerdalarnas (121)
 • Älvdalens (3)

Topp tre största flygklubbarna i Dalarna ser således ut att vara:

1. Västerdalarnas Flygklubb

2. Borlänge Flygklubb

3. Gagnefs Flygklubb