I närheten av Stockholm finns Roslagens Flygklubb som grundades 1963. Från början fanns Norrtälje Flygklubb som grundades redan 1938, men från slutet av 1950-talet fanns ingen verksamhet där, och 1938 bildades istället Roslagens Flygklubb. Nu år 2018 har de ungefär 100 medlemmar. Här är det modellflyg och motorflyg som gäller och ett stort intresse för flygning. Klubben har regelbundet olika aktiviteter som till exempel klubbkvällar, modell- och byggkvällar, man besöker olika flygdagar och här kan du också ta flygcertifikat. Vill du bli medlem går du lättast in på klubbens hemsida och fyller i det formulär som finns där.

Om du vill lära dig flyga

Vill du lära dig att flyga kan du göra det på Roslagens Flygklubb. Tänk dig att själv kunna flyga ett litet flygplan och sväva däruppe över molnen. Låter fantastiskt, eller hur? Det sägs att det inte är svårare att lära sig flyga än att lära sig köra bil. Hos Roslagens Flygklubb finns utbildning som ger dig flygcertifikat (PPL). Eftersom Mellingeholms flygplats befinner sig utanför bevakat luftrum blir utbildningen väldigt effektiv. Utbildningen till flygcertifikat är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk.

Teoretisk utbildning

När det gäller den teoretiska delen är det utbildning i flygsäkerhetsstandard och luftfartssystem, generellt luftfartyg, färdplanering och prestanda som gäller. Du får även lära dig om människans begränsningar och förutsättningar, navigation, meteorologi och flygoperativa procedurer. De grundprinciper som finns när du flyger samt kommunikation är också delar i utbildningen.

Praktisk utbildning

Den här delen är inte schemalagd som den teoretiska delen. Du och din flyglärare får själva bestämma tider som passar er. Den praktiska delen är på ungefär 45 flygtimmar; 25 timmar är tillsammans med din lärare och under 10 timmar ska du flyga själv. Här får du lära dig att manövrera flygplanet, navigeringsflygning, instrumentflygning, och givetvis flygradiotelefoni. När du tränar flygradiotelefoni är det Stockholms kontrollområde som gäller, detta för att du ska kunna prata i flygradio när många flygplan finns i luften samtidigt.